• 22 september 2023
Dank voor de grote opkomst!

Gisteravond was de openbare dorpsraad weer druk bezocht. De verschillende werkgroepen vertelden hun voortgang en…

  • 18 september 2023
Programma

Dorpsraad-agenda-2023-09-21Downloaden

  • 14 september 2023
Hoogwaterdraaiboek

Gisteravond is de werkgroep hoogwater bij elkaar geweest. De laatste stand van zaken van het…

  • 12 september 2023
Bomen Schanstoren

Het gaat niet goed met de beuken op de Schans. De meeste van deze monumentale…

  • 12 september 2023
Panorama Arcen

Gisteravond heeft de werkgroep DOP overleg gehad met de gemeente Venlo over "Panorama Arcen". Het…

  • 10 september 2023
Werkzaamheden centrum Arcen

Uit diverse gesprekken maakt de werkgroep verkeer van de Dorpsraaf op dat vanaf 18 september…

  • 7 september 2023
Jeugd Dorpsraad!

De jeugd krijgt een stem! Morgen om 19.30 in MFA de Schans. Laat je horen!

  • 7 september 2023
Nieuwe Website!

Tijdens de zomer is de nieuwe website van dorpsraad Arcen live gegaan. Joost Clevis heeft…

  • 9 juni 2023
Hoogwaterdraaiboek

Afgelopen week zijn er de eerste gesprekken geweest om een echt hoogwaterdraaiboek vorm te geven.…

  • 9 juni 2023
Oplevering groeiplaatsen bij Schanstoren

Op 1 juni werden de groeiplaatsen voor de beuken bij de Schanstoren feestelijk opgeleverd. Helaas…