• 21 december 2022
Dorpskalender

De Dorpskalenders voor 2023 zijn gearriveerd en liggen bij de Spar. U kunt de kalenders…

  • 22 augustus 2022
Werving vrijwilligers

Artikel-Maatjes-GGZ-1Downloaden

  • 2 februari 2022
Overdracht Speelpark “’t Wijdtveld” aan Stichting VAVA

Sinds de sloop van basisschool ‘t Wijdtveld was er animo in Arcen om op deze…

  • 27 januari 2022
Kalender van Arcen, Lomm en Velden

Op de kalender van 2022 staan de ophaaldagen van het afval door de gemeente Venlo…

  • 19 november 2021
Onderzoek naar deelmobiliteit

Mijn naam is Koen Ploum, 3de jaars student Built Environment Mobiliteit aan de Breda University…

  • 15 oktober 2021
Notulen openbare dorpsraad

Onder "Archief" staan onder het kopje "Notulen" de verbeterde conceptnotulen van de openbare dorpsraadsvergadering van…

  • 22 juli 2021
Speeltuin

Omdat er nog veel werk te verzetten is in ons dorp i.v.m. het hoge water,…

  • 13 juli 2021
Speeltuin

De zomervakantie staat voor de deur en we hopen dat er, zoals gewoonlijk, veel gebruik…

  • 22 maart 2021
Automaatje

Groot maatschappelijk probleem Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun…

  • 31 januari 2021
Woonwensenonderzoek Gemeente Venlo

De gemeente Venlo gaat nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo opstellen, om zo in…