Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bericht voor mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel

  • 8 augustus 2018

Voorlichtingscursus (van 5 dagdelen) voor mantelzorgers van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Kent u een mantelzorger van iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel of bent u dat zelf ? Dan is deze cursus (5 dagdelen) wellicht interessant. De cursus is toegankelijk voor mantelzorgers wonend in de gemeente Venlo of zorgend voor iemand uit de gemeente Venlo.

Niet-aangeboren hersenletsel kan op veel verschillende manieren ontstaan. NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. NAH kan iedereen treffen. De bekendste hersenletsels zijn een beroerte, CVA of hersenletsel als gevolg van een ongeluk. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het hersenletsel is compleet anders dan het leven daarvoor. De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas ná hun revalidatie de verandering, soms ontstaan klachten pas jaren later. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mantelzorgers. In deze cursus leren mantelzorgers wat niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en wat de gevolgen zijn. En niet onbelangrijk, mantelzorgers leren van elkaar. Onderwerpen die aan de orde komen:

oorzaken van hersenletsel; informatieverwerking en aandacht; geheugen; uitvoerende functies; beperkte belastbaarheid; karakterveranderingen; (tekort aan) ziekte-inzicht; angst- en stemmingsstoornissen; verwerking en aanpassing; veranderingen voor partner en gezin.

Aan deelname aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Waar: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick. Wanneer: 11, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2018, 5 dinsdagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur. De cursus wordt gegeven door drs. Emmy Cox, behandelaar van mensen met NAH. Voor alle duidelijkheid deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Deze mantelzorgers kunnen terecht bij de cursus ‘Omgaan met dementie’. Aanmelden vóór 30 augustus 2018. Voor meer informatie en of aanmelden (verplicht) kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning Venlo. Vera Jacobs, bij voorkeur via e-mail verajacobs@proteion.nl of telefonisch via 06-52669029 (maandag, dinsdag en donderdag).

Zoeken