De werkgroep dijkverzwaring bestaat uit:

  • Cecile van den Kroonenberg (voorzitter)
  • Wil Joosten
  • Robbert de Zeeuw
  • Jos Peeters
  • Thijs Reutelingsperger
  • Petra Raijer
  • Will Scheepens
  • Roy Peeters
  • Paul Hermsen

De dorpsraad is een vertegenwoordiger voor alle Arcenaren. Met de belangengroep bewoners aan de Maas wisselt de dorpsraad alle informatie uit en wil graag transparant zijn. Zo heeft de dorpsraad bijvoorbeeld de plannen voor de dijkverlegging bij de brouwerij direct doorgestuurd naar de betrokken bewoners aan Maasstraat, Kruisweg. Hier zie je al een belangenconflict, de bewoners aan dit kruispunt willen geen dijk in hun tuin, maar het brengt wel peilverlaging in Arcen. De winst die hier te behalen valt m.b.t. het peil wegen echter niet op tegen de exorbitant hoge kosten: €25 miljoen voor een paar centimeters! De dorpsraad hoeft hier echter geen beslissing in te nemen, voor de dijkteruglegging doet het ministerie van I&W dat.

Wat de dorpsraad belangrijk vindt voor Arcen is dat we er als geheel zo goed mogelijk uitspringen. De dorpsraad is van mening dat we slechter af zijn als we niet hier en daar lobbyen of druk zetten. Ook het waterschap is er van doordrongen dat Arcen betrokken bewoners heeft en dat men daarom extra zorgvuldig moet zijn met het proces en de uitwerking van de plannen.

De insteek van de dorpsraad is dat we de gelden die vrijkomen willen benutten om een aantal structurele verbeteringen voor Arcen te realiseren zoals bijvoorbeeld het opknappen van de maasboulevard en het upgraden van het gebied bij de Schanstoren. Natuurlijk is de dorpsraad wel zo realistisch om te zien dat er verschillende belangen zijn in het dorp en wil verbinden. Arcen moet er als geheel beter van worden en tot nu toe kan dit lukken. Voorlopig kan iedereen nog samen door een deur en dat wil de dorpsraad graag zo zien te houden. Wij zijn als dorpsraad meer een smeermiddel, de uiteindelijke beslissingen worden genomen door het Waterschap Limburg. Wij kunnen er als dorpsraad aan bijdragen dat het waterschap beslissingen neemt die goed zijn voor Arcen.