Het bestuur van de dorpsraad Arcen bestaat uit 6 leden:

  • Cecile van den Kroonenberg (voorzitter)
  • Jannie Imming (secretaris)
  • Sophie Stiel (penningmeester)
  • Peter Smits
  • Job van Helden
  • Anne Knelissen

Normaal gesproken is er een maal per maand een bestuursvergadering. Er is door de input van vele inwoners een Dorp Ontwikkel Plan (DOP) opgesteld en het bestuur tracht de punten uit dit plan met behulp van werkgroepen te realiseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de werkgroepen verkeer, speelpark en verbinding. Het bestuur wordt echter ook geconfronteerd met zaken die door anderen worden aangebracht en niet in het DOP voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de dijkversterking en de kastanjebomenziekte. De dorpsraad zal hier zo open en transparant mogelijk in handelen in het belang van alle Arcenaren. Tevens verzorgt het bestuur de contacten met burgemeester en wethouders van Venlo en andere organisaties. Natuurlijk staat het bestuur open voor tips en aandachtspunten. Deze kunt u gerust mailen naar info@dedorpsraad.nl en u krijgt vanzelfsprekend antwoord. Dit mailadres is echter geen brievenbus voor zaken die bij de gemeente moeten worden gemeld. Deze brievenbus is info@venlo.nl van de gemeente Venlo, tijdens kantooruren telefoonnummer 14077.