De werkgroep bomen is op dit moment in rust. Medio 2023 zal deze weer wakker worden om mee te denken over de vervanging van de zieke kastanjebomen.

Eind 2016 kreeg de dorpsraad bericht van de gemeente dat de kastanjebomen aan de Maasstraat 2 ziektes bevatten: de kastanjemot en de kastanjebloedingsziekte. Deze laatste ziekte is dodelijk voor de kastanjebomen. Vanuit Duitsland is deze ziekte Nederland binnengedrongen en de ziekte is besmettelijk. In Arcen bestaat de Maasstraat vanaf de Kruisweg richting dorp uit louter kastanjebomen. Vooral de bomen bij de Kruisweg zijn erg aangetast en moeten gekapt. Er was echter iets dat de kap in de weg stond: de vleermuis. De oplossing is dat alleen de bomen die een direct gevaar vormen en geen holen bevatten (waar vleermuizen in kunnen wonen) direct gekapt worden. De bomen die er ernstig aan toe zijn maar holen bevatten worden gekandelaberd = zeer sterk gesnoeid.

Uiteindelijk gaan alle kastanjebomen weg en worden vervangen door Beuken. De keuze voor beuken is genomen door de bewonersgroep Maasstraat. Op dit moment is de kastanjelaan een visitekaartje voor Arcen en dat moet weer zo worden. Er wordt ingezet op een plan zodat er dikkere bomen terug komen, ook al zou dit een meerjarenplan betekenen. De bewonersgroep Maasstraat wil graag dat de dorpsraad dit begeleidt, vandaar dat deze groep nu onder de dorpsraad valt en er ook Arcenaren die niet aan de Maasstraat wonen kunnen aansluiten.

In 2017 zijn er een aantal bomen die een gevaar vormden gekapt en netjes opgeruimd. In 2018 zijn weer een aantal bomen gekapt maar zijn de stronken lange tijd blijven staan. Intussen zijn deze toch verwijderd. In 2022 zijn er weer een aantal zieke bomen gekapt De planning voor nieuwe bomen is 2024 en dit is naar de mening van de dorpsraad en de bewoners veel te laat.