Deze activiteiten vinden jaarlijks plaats en worden door de dorpsraad georganiseerd