Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Nieuws van de werkgroep verkeer

  • 26 december 2019

  • Tijdens de dorpsraadvergadering van 13 november zijn plannen onthuld voor het instellen van éénrichtingsverkeer in het centrum van Arcen. Dat zou tevens inhouden een andere route voor lijn 83 (Nijmegen-Venlo vv) van Arriva/Breng. Dit alles om het verkeer in het centrum te ontlasten. Het plan luidde als volgt: Instellen van éénrichtingsverkeer (gemotoriseerd verkeer alleen toegestaan in de richting van Venlo) in de Maasstraat/Schans tussen de Graaf en de splitsing Schans/Kasteellaan. Verkeer vanuit de richting Venlo zou dan bij voorkeur door moeten rijden naar de Kasteeltuin rotonde en verder via de N271 parallelweg naar de Leermarkt/Steeg of via de Barones van Wijmarstraat. Ook zou bezien moeten worden of het (doorgaande) vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum geweerd kan worden. Wat betreft de busroute is het plan om nog slechts een halte in Arcen te behouden en wel bij de “Kei” (Lingsforterweg/Kasteellaan). De bussen rijden dan via de N271. Zo wordt inmiddels ook al gereden tijdens omleidingsroutes. Over dit alles zou een enquête worden gehouden is medegedeeld. Uiteraard is dit alles eerst aan de gemeente voorgelegd of er overwegende bezwaren tegen zouden bestaan. Hoewel tijdig verzocht is geen antwoord gekomen voor de dorpsraadvergadering.
  • Inmiddels is wel bericht ontvangen: men wil het plan bezien op zijn (wets)technische mogelijkheden en indien akkoord een proef van twee maanden houden. In januari wordt daarover bericht verwacht. Het is dan praktischer om de enquête te houden na de proef. De werkgroep zal u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  • De werkgroep is tenslotte van mening dat het vrachtverkeer bij voorkeur alleen Arcen mag benaderen via de Rotonde Rooland.

Zoeken