Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Kleine verkeerswerken

  • 8 november 2017

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de kasteeltuinen naar de rotonde zijn afgewezen. De fietsers en voetgangers blijven elkaar in de weg zitten op dit gedeelte! Het pad wat er nu ligt is te smal voor een tweezijdig fietspad. Nu moeten er ook nog de wandelaars overheen!

De werken die wel gehonoreerd zijn:

-Deze week zijn de parkeerplaatsen tegenover Alt Arcen iets uitgebreid en veranderd, waardoor een los- en laadzone ontstaat. Vrachtauto’s hoeven dan niet (langdurig) op de straat te parkeren.

-Volgende week wordt de kruising Koestraat/Barones van Wijmarstraat aangepakt. De kasseien worden verwijderd, zodat er een gelijkwaardige kruising ontstaat. Dat betekent dat verkeer op de Barones richting MFA voorrang moet geven aan verkeer komend uit de Koestraat. Het verkeer op de Barones moest al voorrang verlenen aan verkeer van rechts uit de Lingsforterweg. 

 

Zoeken