Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

  • 12 februari 2018

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad
gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271.
Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar om onduidelijke reden is de aanvraag afgewezen.
Het fietspad is 1,80 m breed en moet tweezijdig worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Dit is veel te smal. Is ook door de gemeente onderkend. Er ontstaan  regelmatig zeer gevaarlijke situaties zeker in het drukke zomer seizoen als wandelaars, met of zonder rollator, fietsers, e-bikers, scootmobielen, bakfietsen hier samen gebruik van moeten maken.
Het fietspad is door wortelgroei ook niet meer egaal.
De Kasteeltuinen heeft aangegeven mee te willen werken door grond ter beschikking te stellen om een vrij liggend voetpad aan te leggen wat o.i. een oplossing voor het probleem zou zijn.
De gemeente heeft toerisme hoog in het vaandel staan en daarom doen we nogmaals een dringende oproep
aan het bestuur om te bewerkstelligen dat het hierboven bedoelde voetpad alsnog spoedig wordt aangelegd.

Zoeken