Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Asfalteren Lingsforterweg

  • 24 september 2017

In november wordt de Lingsforterweg voor het kasteel opnieuw geasfalteerd. Dit was reden voor de dorpsraad om te onderzoeken of er mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen aan deze weg. Fietsers vanaf de Maliebaan moeten 2x de Lingsforterweg oversteken als ze richting dorp willen. Kan dit anders? Veiliger? Afgelopen woensdag heeft een ambtenaar van de gemeente Venlo op de fiets een werkbezoek gebracht aan Arcen om de situatie ter plekke te bekijken. Will Scheepens en Cecile van den Kroonenberg hebben hem namens de dorpsraad met een kopje koffie ontvangen waarna er via de Maliebaan naar de Lingsforterweg werd gefietst. Will had speciaal voor deze gelegenheid zijn fiets uit de mottenballen gehaald. Tijdens de schouw ter plekke kwamen er 2 fietsers uit Noordelijke richting die rechtsaf de Lingsforterweg insloegen i.p.v. 2x over te steken wat eigenlijk de bedoeling is. Het punt van de dorpsraad werd live geïllustreerd. Deze fietsers waren niet ingehuurd! Duidelijk werd dat het kruispunt niet  op een eenvoudig manier verbeterd kan worden. Het blijft een rotpunt waar allerlei verkeersstromen goed op elkaar moeten letten. Eigenlijk zou er een mega-ingreep plaats moeten vinden op de rotonde om de stromen optimaal te laten verlopen. Deze ingreep is veel groter dan alleen het asfalteren van de Lingsforterweg en zal daarom nu niet gebeuren.

De dorpsraad heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het tweezijdig fietspad aan de zuidzijde veel te smal en gevaarlijk is. Het voldoet niet aan de wettelijke normen voor een tweezijdig fietspad en doet tevens ook nog dienst als voetpad. Het is de hoogste tijd dat er een apart voetpad langs wordt gelegd, zodat er meer ruimte ontstaat voor de fietsers. De Kasteeltuinen zijn bereid zijn om een voetpad op hun grondgebied toe te staan. De aanvraag voor een voetpad is reeds lange tijd geleden gedaan bij de gemeente. De dorpsraad hoopt dat er snel geld vrij komt voor de aanleg. Hier kan met weinig middelen een grote verbetering worden bereikt die de verkeersveiligheid ten goede komt!

Zoeken