Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bezoek gemeenteraad m.b.t. Dijkversterking

  • 2 februari 2019

Vandaag heeft wethouder Pollux met een groot gedeelte van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Arcen. Men kwam voor de dijkversterking, maar de dorpsraad heeft ook de kastanjebomen en het parkeren onder aandacht gebracht van de raadsleden. We maakten een wandeling over de promenade langs de Maas waarbij de belangen van de bewoners aan de orde kwamen. Daarna volgde onder het genot van een kop soep nog een presentatie bij Hotel Arcen. Deze presentatie kunt u HIER vinden. Er werden vele vragen gesteld en toelichting gegeven door raadsleden, Marita Cals (Waterschap), Christine Jansen (gemeente Venlo), bewoners en door Han Soethoudt namens de belangenvereniging. Hierna volgde nog een ritje met de bus naar de brouwerij waar de raadsleden met eigen ogen konden zien dat de dijkteruglegging geen goed plan is. De ruimte tussen Landhuis de Barones en de Maasstraat is veel te krap om maar iets te kunnen betekenen voor de waterafvoer. €34 miljoen voor 3 cm winst is echt veel te weinig. De raadsleden kregen nog een boekje mee waarin ze op de terugweg nog eens goed de punten die van belang zijn voor Arcen konden doornemen.

Zoeken