Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bijeenkomst Werkgoep Verbinding

  • 18 mei 2018

Gisteravond was er een bijeenkomst van de werkgroep verbinding. We hebben plaats genomen in de foyer, we hebben tenslotte geen geheimen en het was er lekker rustig. De service van Nelly was weer prima! Jacky Relouw, medewerker van synthese, was ook aanwezig. We hebben eerst de uitgelegd hoe de werkgroep zaken oppakt of laat liggen:

Het taalcafé loopt prima en is elke eerste zaterdag van de maand. Een spin-off van het taalcafé is de cursus taalvrijwilliger die door 12 personen is gevolgd. Een aantal van hen zijn al gekoppeld aan een taalvrager. Afgelopen week was er een extra cursusavond m.b.t. schrijven.

Het opzetten van een wijkbus is niet opgepakt omdat er buiten Wiel Rutten niemand was die dit mee wilde organiseren. Wiel is daarna zelf aan de slag gegaan en wil in elk geval vervoer naar en van de Open Inloop organiseren. Waarschijnlijk gaat dit vervoer komende zomer van start. Goed werk Wiel!

Jacky legde uit hoe hij in Tegelen aan de slag is gegaan. In Arcen kunnen we ook van een dergelijke opzet gebruik maken en er werd afgesproken om in oktober een grote bijeenkomst te houden in MFA de Schans met het onderwerp zorg. Er kunnen allerlei zaken aan de zorg worden vastgeknoopt en nadere informatie volgt. Misschien kan er een koppeling komen met het zorgcomplex indien dat gerealiseerd wordt.

Angosom Nrayo, een van de bewoners van de Henri Dunantstraat, was met Paul Valckx aanwezig om te vertellen hoe het hem in Arcen vergaat. Het taalcafé vindt hij erg prettig maar zou vaker mogen. Hij volgt nog taallessen en hij wil graag aan de slag als timmerman. Hier moet hij echter nog wel een opleiding voor volgen. Het initiatief Niek Broeren om in de tuinen te gaan werken heeft gezorgd voor meer acceptatie. Meer mensen herkennen Angosom en zeggen hallo.

 

Zoeken