Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bomen Maasstraat

  • 16 mei 2018

Vanmorgen is er weer overleg geweest met mevr.v.Baalen van de gemeente en de werkgroep bomen over het lopende proces van de bomen. Er is momenteel vanuit het ambtelijk apparaat intensief overleg met de verantwoordelijken van alle nutsvoorzieningen die onder of naast de bomen liggen. Dit is nog een moeilijk  traject en uiteraard zijn hier grote kosten aan verbonden bij de herplanting van nieuwe bomen. Vanaf 24 mei worden er proef sleuven gegraven in de Maasstraat om inzichtelijk te krijgen waar de kabels en leidingen allemaal liggen. 6 juni a.s.  om 19.30u. is de openbare dorpsraadsvergadering waar ook mevr.v.Baalen ons allemaal komt informeren hoe de stand van zaken is. Hopelijk komen veel inwoners en  ook zeker veel aanwonenden van de Maasstraat luisteren en meedenken hoe de Maasstraat heringericht kan worden ook wat de bermen aangaat. Het moet weer voor ons allemaal en de toerist een mooie laan worden!

Zoeken