Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Bomen Maasstraat en Schans.

  • 12 april 2018

Donderdag 5 april is er een informatieavond gehouden over de voortgang van het project bomen Maasstraat en Schans. Zoals al was vermeld zijn de bomen opnieuw onderzocht en is er geconstateerd dat er 30 bomen zeer ernstig zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte . Op zeer korte termijn  worden 27 bomen aan de Maasstraat noord en 3 bomen  aan de Schans verwijderd. De bomen worden daarna met regelmaat onderzocht. Ook zijn de bomen  al jarenlang aangetast door de kastanje mineermot. Dit jaar worden de resterende bomen hier tegen bestreden. Diegenen die hier heel veel last van ondervinden kunnen dit melden bij de gemeente.

Mevrouw van Baalen, technisch specialist groen, heeft gesprekken gevoerd met de beheerders van de nuts voorzieningen omdat deze voorzieningen straks bij de totale rooi van de bomen vernieuwd moeten worden. Er is afgesproken/toegezegd dat er bomen met een royale diameter omvang terug komen. Ook zal er een reconstructie van de wegberm moeten komen vandaar onze dringende vraag om de totale herinrichting van de Maasstraat hierin mee te nemen. Er is  gevraagd om het plan in delen uit te voeren omdat er straks bijna geen bomen meer  aan de noordzijde staan om daar al vast te starten met her planten en zo al enigszins een laan effect  op te bouwen. We hebben aangedrongen dat er z.s.m. een plan van aanpak komt met de financiële onderbouwing zodat er budget kan worden aangevraagd bij de gemeenteraad voor de komende begroting. Er is nog een lange weg te gaan!

Zoeken