Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Concept evaluatie

  • 5 september 2021

We zijn zeer dankbaar dat Arcen tijdens het hoogwater in juli, binnendijks droog is gebleven. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn we er in geslaagd het water buiten te houden. De manier waarop had echter veel efficiënter gemoeten. Veel mensen in Arcen hadden het gevoel dat we er alleen voorstonden. De dorpsraad wil zich wijden aan een evaluatie om de volgende keer beter voorbereid te zijn.

Deze concept evaluatie wordt alvast naar de gemeente Venlo, Waterschap Limburg en de Veiligheidsregio Limburg Noord gestuurd maar dat betekent niet dat deze al definitief is. Inwoners kunnen via dedorpsraadarcen@gmail.com aanvullingen voorstellen. Let op, dit is een ander mailadres dan standaard voor de dorpsraad. Verder zal de concept evaluatie worden behandeld tijdens de openbare dorpsraad van 30 september. Indien er behoefte is aan een nog meer uitgebreide toelichting kan er een aparte evaluatiebijeenkomst worden gerealiseerd.

Zoeken