Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Conceptvisie gebied Schanstoren

  • 25 april 2020

De werkgroep visie gebied Schanstoren van de dorpsraad heeft een conceptvisie opgeleverd. Dit document is gecheckt door het bestuur en de belanghebbenden in Arcen. Tot nu toe hebben we enkel positieve reacties ontvangen. Natuurlijk is het ook belangrijk wat de Arcense bevolking er van vindt. Heb je op- of aanmerkingen of suggesties voor verbeteringen? Mail dit dan naar info@dedorpsraadarcen.nl en je krijgt antwoord. Het document is hier beneden te downloaden. Vrijdag 1 mei wordt de visie definitief.

Zoeken