Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Eindelijk onderzoek naar totaalplaatje Maas

  • 11 december 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen laat het Waterschap Limburg de gehele Maas van Venlo tot aan Wanssum bekijken, zie het Artikel van vandaag in de Limburger. Het artikel vindt u HIER. De dorpsraad dringt al jaren aan om de Maas als een compleet plaatje te bekijken, met alle mogelijke rivierverruimingen. Waarom zou je de dijk bij Arcen een bepaalde hoogte maken terwijl een paar jaar later blijkt dat een hoogwatergeul bij Lottum en plan Hertogbroek elk 20cm verlaging brengen? Dan heb je de dijk onnodig 40cm te hoog gemaakt met verspilling van belastinggeld en blijvende schade aan het dorp.

Door de Provincie Limburg is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Hertogbroek. Er zijn een aantal varianten uit de bus gekomen die 10 tot 27cm verlaging brengen bij hoogwater. In januari begint een vervolgonderzoek. De brief van de gedeputeerde met de uitkomsten van het onderzoek vindt u hieronder

Zoeken