Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Evaluatie hoogwater

  • 26 juli 2021

Hierboven een artikel uit “de Limburger” van afgelopen zaterdag. In Arcen overheerst de blijdschap dat het water buitendijks is gehouden maar ook dat er veel zaken beter aangepakt moeten worden. De informatievoorziening naar Arcenaren is zeker een van verbeterpunten, maar ook het afsluiten van het dorp en de coördinatie van vrijwilligers. De dorpsraad zal een concept-evaluatie schrijven vanuit het perspectief van het dorp. Iedere Arcenaar kan daar aanvullingen voor aandragen en het concept zal op deze website verschijnen. In september zullen we, als corona het toelaat, een openbare dorpsraad houden waarbij de concept-evaluatie aan bod komt. Als de evaluatie compleet is zullen we deze aanbieden aan de veiligheidsregio, gemeente Venlo en Waterschap Limburg.

Zoeken