Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Gelukkig geen hoogwater!

  • 24 januari 2023

Het water in de Maas zakt gelukkig al weer en voorlopig hoeven we geen maatregelen te nemen om het dorp te beschermen. Dat is maar goed ook want er is nog steeds geen plan hoe we zo een crisis samen aanpakken. Samen betekent de inwoners van Arcen samen met de gemeente Venlo. Er zou een draaiboek moeten komen waarin staat wat de gemeente doet, wat de inwoners doen en hoe de communicatie ertussen verloopt. Er is vanuit Arcen een grondige evaluatie aangeleverd over het hoogwater van juli 2021. Deze is terug te vinden op deze website onder het kopje “archief”. Het enige dat er in anderhalf jaar mee is gebeurd, is dat zaken uit de evaluatie in een excel sheet zijn gezet. Er is geen draaiboek en al helemaal geen plan! Dit kan de gemeente niet droog houden!

Zoeken