Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Gemeente heeft interesse!

  • 10 maart 2020

Vanochtend heeft de dorpsraad een overleg gehad met de gemeente Venlo over het gebied bij de Schanstoren. De concept visie die de werkgroep van de dorpsraad heeft opgesteld was de aanleiding voor dit gesprek. De gemeente ziet de mogelijkheden van dit prachtig stukje historisch Arcen en gaat meedenken hoe we deze plek een upgrade kunnen geven. Als de concept visie klaar is zal deze met belanghebbenden worden gecheckt en in een bestuursvergadering worden besproken. Vervolgens wordt de visie tijdens de openbare dorpsraad van 13 mei gepresenteerd en kan iedereen er nog zijn zegje over doen. Indien volledig gedragen en klaar wordt de visie dan aangeboden aan de gemeente Venlo en bekend gemaakt. Wordt vervolgd………

Zoeken