Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Handhaving!

  • 19 februari 2020
Foto Loek Backes

Op nadrukkelijk verzoek van dorpsbewoners gaan de Gemeente Venlo en de politie handhaven op fout parkeren. Dit zal gebeuren in het centrum van Arcen en dan met name Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. Denk hierbij aan de parkeerplaats voor kort parkeren tegenover de bakker, de laad- en losplekken voor vrachtauto’s, het fietspad bij de Spar, de grasstrook bij de MFA en de parkeerplekken voor gehandicapten. Bij de eerste controles zal er worden gewaarschuwd. Bij opvolgende controles zal bij overtreding een boete worden uitgedeeld. De minimale boete bedraagt €95,- en kan oplopen tot €390,- voor het ongeoorloofd parkeren op een invalidenparkeerplaats. Hiermee ondersteunen de Gemeente Venlo en de politie de wens uit de samenlevingsagenda voor een veiligere leefomgeving.

Zoeken