Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

help mee en doneer!

  • 15 oktober 2020

De plannen voor de dijkversterking in het centrum van Arcen gaan er van uit om een glazen wand te realiseren als op bijgaande impressie van het Waterschap. In de ogen van de dorpsraad doet een glazen wand echter totaal geen recht aan het karakter van Arcen aan de Maas en betekent dit een vreselijke aanblik van ons dorp. Bent u het hiermee eens?

We kunnen een glazen wand voorkomen en het karakter van Arcen aan de Maas behouden. Dit kan door een opdrijvende dijk te realiseren. Voorwaarde is dat het verschil in prijs tussen een glazen wand en een opdrijvende dijk wordt weggewerkt. Het prijsverschil is relatief nog maar klein en het is zeker mogelijk om dit weg te werken. Om de gemeente Venlo, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg te bewegen het verschil te overbruggen moeten we laten zien dat er veel draagvlak is in het hele dorp voor een opdrijvende dijk. Dit kun je laten zien door een bedrag over te maken op NL09RABO0323412831 t.n.v. stichting belangenbehartiging bewoners aan de Maas onder vermelding van “zelfopdrijvende dijk”. Het is vooral belangrijk dat veel mensen een donatie doen, de hoogte hiervan is wat je hiervoor kan missen.

Help mee en laat Arcen een Parel aan de Maas blijven!

Zoeken