Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Hertogbroek

  • 24 november 2018

Gisteren is de dorpsraad op stap geweest om meer onderbouwing te krijgen voor het plan Hertogbroek. Dit is helemaal gelukt. Het plan Hertogbroek heeft als doel het wegnemen van het hydraulische knooppunt bij het veer naar Broekhuizen.  Op deze plek wordt de doorstroming van de Maas bij hoogwater ernstig belemmerd, met als gevolg een hoger waterpeil in Arcen. Door het akkerland grofweg tussen de brouwerij en de Maas te verlagen tonen eerste berekeningen van een hydraulisch adviseur aan dat er 25 cm peilwinst te halen valt. Wellicht is er een grotere winst te behalen indien het plan wordt geoptimaliseerd. We zien hier zeker nog mogelijkheden toe. Een lager hoogwaterpeil betekent dat er lagere dijken nodig zijn in Arcen = meer uitzicht en lagere kosten voor het project. Het Waterschap gaat ook berekeningen laten uitvoeren voor het plan Hertogbroek. We houden u op de hoogte en zullen het plan tijdens een openbare dorpsraad presenteren.

Zoeken