Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Informatie van Woonwenz

  • 4 december 2022

Woonwenz heeft onderstaande brief vorige week naar de direct omwonenden gestuurd. De planning die hierin staat wijkt enigszins af van de laatste info:

  • Ontwerp bestemmingsplan ter inzage – Begin 2023
  • Presentatie voorlopig ontwerp van de woningen – Tweede kwartaal 2023
  • Start vergunningprocedure (omgevingsvergunning) – Tweede kwartaal 2023
  • Start bouw – Derde kwartaal 2023
  • Nieuwbouw klaar / oplevering – Rond de zomervakantie van 2024

Zoeken