Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Dijkwensen bewoners aan de Maas

  • 3 november 2017

Gisteravond was er een gezamenlijke avond van de dorpsraad en de stichting bewoners aan de Maas. Het doel was om de bewoners aan de Maas aan het woord te laten over de dijkversterking. Het Waterschap heeft in een eerder ontwerpatelier een voorstel voor een 18.60m hoge kering gedaan. Dit is voor de bewoners volstrekt onacceptabel. Maar wat willen de bewoners wel? De stichting heeft om dit helder te krijgen, een uitgebreide enquête gehouden onder de bewoners van de verschillende deeltrajecten. De resultaten waren voor alle trajecten zeer duidelijk. Hierboven een plaatje met de oude kering (groen) en de plek van de nieuwe kering (rood) van het deeltraject Schanstoren-Alt Arce. De dorpsraad heeft geopperd om van dit gedeelte een vestingmuur te maken en de promenade te vernieuwen. Hieronder de resultaten voor de enquête van dit deeltraject. Deze grafiek behoeft enige uitleg. De linker helft zijn de resultaten van de bewoners van het betreffende traject, de rechter helft zijn de resultaten van de andere bewoners aan de Maas over dit traject. Rood is zeer onwenselijk, groen zeer wenselijk en oranje zit er tussen in.

Dan een uitleg over de verschillende keuzes:

1a. Muur 18,6 m met wandelpromenade boven op de muur en beneden aan de Maas.

1b. Muur 16,1 m  een glaswand van 2,5 m hoog. Wandelpromenade boven op de muur en beneden aan de Maas.

1c. Muur 16,1 m met opdrijvend dijk van 2,5M hoog. Wandelpromenade boven op de muur en beneden aan de Maas.

1d. Muur 16,1 m met een glaswand van 2,5 m hoog. Wandelpromenade alleen beneden.

1e. Muur van 16,1 m met opdrijvende dijk van 2,5 m hoog. Wandelpromenade alleen beneden.

1f. Muur van 16,1 m met opdrijvende dijk van 2,5 m hoog. Doorsteekjes naar de wandelpromenade die alleen beneden is.

De grafiek laat duidelijk zien dat 1e en 1f onder de bewoners van het betreffende traject zeer sterk de voorkeur hebben. De bewoners van de andere trajecten hebben een sterke voorkeur voor 1f en zijn verdeeld over 1e.

Ook voor de andere trajecten is deze enquête gehouden. De resultaten zijn door de stichting naar het Waterschap gemaild. Tijdens het volgende ontwerpatelier van het Waterschap zullen de stichting en de dorpsraad aandacht vragen voor deze enquête. Tijdens de avond werd ook nog geopperd dat de demontabele wanden niet vergeten mogen worden en ook een slurf die zich vult met water behoort tot de mogelijke oplossingen. De plaatjes zijn gemaakt door Han Soethoudt van de Stichting bewoners aan de Maas.

Zoeken