Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Inventarisatie van belangen en wensen van de bewoners aan de Maas t.a.v. de dijkverzwaring

  • 27 oktober 2017

Op donderdag 2 november houdt de werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad samen met de stichting bewoners aan de Maas, een avond over de dijkverzwaring. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in MFA de Schans. De aanleiding voor de avond is als volgt. Het waterschap heeft tijdens de laatste bijeenkomst in Arcen 3D tekeningen gepresenteerd die in zeer slechte aarde vielen bij de bewoners aan de Maas. De tekeningen waren bedoeld als een kapstok om over verder te praten maar dit kwam op deze dag in het geheel niet uit de verf. Enkel de hakken in het zand zetten en zeggen dit wil ik niet is echter niet de manier om juiste kering op de juiste plek te krijgen. Wat willen de bewoners aan de Maas wel? Welke oplossing doet eer aan het karakter van Arcen? De bijeenkomst op 2 november is bedoeld om de belangen en wensen van de bewoners aan de Maas helder te krijgen en misschien wel een idee te krijgen hoe de kering vanuit het oogpunt van de bewoners uit moet komen te zien. In principe is iedere inwoner van Arcen welkom, maar het woord is aan de bewoners aan de Maas!

Het programma voor de avond:

1.      Inleiding

2.      Wat doet de stichting en wat doet de dorpsraad

3.      toelichting op het proces van het Waterschap

4.      Inventarisatie van de huisbezoeken langs de woningen aan de Maas

5.      Discussie over de uitkomsten

6.      Rondvraag

 

Zoeken