Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Kalender 2020

  • 27 november 2019

Beste dorpsgenoten,

De kalender 2020 is gereed en zal binnenkort door de KBO worden verspreid.
Deze wordt u door toedoen van de dorpsraden Arcen-Lomm en Velden
gratis aangeboden maar de verantwoordelijkheid van de verspreiding ligt dit jaar bij de KBO Arcen 06-28286216

Zoeken