Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Kalender

  • 9 september 2018

Oproep aan alle verenigingen die hun activiteiten in de nieuwe kalender geplaatst willen hebben.

In het voorjaar is er op deze site uitleg gegeven dat de gratis uitgegeven kalender door de dorpsraden
Arcen-Lomm-Velden in 2018 is overgenomen door FMR Producties. Toen (voor kalender 2018) liepen de aanmeldingen nog via de dorpsraad Velden. We moesten afwachten of FMR na 2018 verder wilde gaan hiermee.
Er is aangegeven dat zij door willen gaan en daarover zijn toen afspraken gemaakt. De dorpsraden treden helemaal terug, financiëel niet meer haalbaar.
De gehele lay-out en acquisitie zo ook de redactionele invulling wordt voor de kalender 2019 door FMR  verzorgd. OOK de bezorging wordt door hen uitgevoerd, jammer voor de kas van sommige verenigingen.
Er komen geen foto’s meer in zodat de schrijfruimte groter wordt.
Er ons medegedeeld dat er rond 24 juli naar alle hun bekende mailadressen van verenigingen die verleden jaar in de kalender hebben gestaan een mail is uitgegaan.
Uiteraard is dit een ongunstig tijdstip vanwege de vakantie periode.
Voor jullie als vereniging is de mail van FMR producties misschien onbekend.
Er volgt binnenkort een tweede mail, alleen op deze mail moet/kunt u reageren.
Dus niet meer via de dorpsraden!!!!
Hopelijk neemt u goede kennis van deze info en wordt het aan de secretariaten doorgegeven.

 

 

Zoeken