Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Kastanjebomen toch in 2022 vervangen?

  • 9 november 2019

Vandaag staat een artikel in de Limburger over de begrotingsbehandeling voor 2020. Bovenstaande uitsnede gaat over de vervanging van de bomen. We hebben wethouder Sjors Peeters om een bevestiging gevraagd. Wordt vervolgd……

De reactie per mail van wethouder Peeters is dat hij bovenstaande niet heeft toegezegd. Hij heeft gezegd: “Als de raad dit wil, dan moet zij hier werk van maken in de kadernota”.  We zijn nog geen steek verder….

Zoeken