Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Krantenartikel was toch juist

  • 28 juli 2020

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een mededeling doen uitgaan met betrekking tot het eerste deel van de motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen: “Binnen een maand, middels de weergave van een tijdlijn met data waarop feitelijke informatie beschikbaar was, aan PS te rapporteren of de weergave in De Limburger correct was”. Helaas is deze mededeling gedaan zonder vooraf met de dorpsraad te spreken. Afgelopen woensdag zijn twee ambtenaren van de Provincie Limburg alsnog naar Arcen afgereisd om de mededeling te bespreken. We hadden een goed gesprek en kwamen tot de conclusie dat in de mededeling geen antwoord werd gegeven op de vraag van de motie. Indien de tijdlijn en feiten uit de mededeling naast het artikel worden gelegd, blijkt dat het artikel correct is en het antwoord ja had moeten zijn. De dorpsraad vindt dat er een correctie moet worden gedaan op de mededeling en alsnog het correcte antwoord aan PS moet worden gegeven. De dorpsraad heeft tevens enkele andere onvolkomenheden van de mededeling aangegeven. De Provincie gaat hiermee aan de slag.

Daarna hebben we een overleg gevoerd over Hertogbroek, wat deel twee van de motie betreft. De samenhang van Hertogbroek met de dijkversterking werd duidelijk en we constateerden dat er een totaalplan moet komen om het knelpunt bij het veer naar Broekhuizen op te lossen. Deze constatering is een eerste stapje in een lange weg.

Zoeken