Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Omgevingswerkgroep van het Waterschap

  • 4 juli 2018

Afgelopen maandag was er een omgevingswerkgroep van Waterschap Limburg over de dijkversterkingen. Er werd verteld waar we zitten in het proces en hoe het verder gaat. De belangrijkste zaken zijn dat komend jaar MER fase 1 wordt afgerond. Er wordt een gevoeligheidsanalyse (?) uitgevoerd over de effecten van de plannen Lottum/Broekhuizerweerd en Hertogbroek. Deze plannen hebben een peil verlagend effect op Arcen en Venlo, maar hoe veel? Volgend jaar rond deze tijd moet dan bekend zijn waar de dijk komt te liggen. Op de openbare dorpsraad van 6 september volgt een nadere toelichting.

Verder kregen we een presentatie over de Noordelijke Maasvallei en waarom het zo moeilijk is om hier bescherming te bieden én recht te doen aan het landschap en de mensen. Het is heel anders dan in de rest van het land. Ook werd duidelijk dat uitzicht in Nederland geen recht is. Om voor elkaar te krijgen dat je wel uitzicht houdt moet je andere zaken er bij betrekken.

Tevens werd nog even ingegaan op de antwoorden op de zienswijze. De werkgroep van de dorpsraad vindt deze beneden peil en is teleurgesteld. Er is een mail naar het Waterschap gestuurd waarin de tekortkomingen van de beantwoording worden aangegeven.

Zoeken