Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Openbare Dorpsraadsvergadering

  • 23 februari 2018

De volgende openbare dorpsraadsvergadering is op donderdag 8 maart a.s.        De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Binnengekomen stukken
  3. Verslag van de werkgroepen
  4. Parkeren in Arcen
  5. Dijkverzwaring
  6. Kasteeltuinen
  7. Rondvraag                                                                                                                                                                                                                                                          De vergadering wordt gehouden in MFA “De Schans”en begint om 19.30 uur.

Zoeken