Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Overleg Hoogwater

  • 17 november 2021

Gisteravond is een delegatie uit Arcen in gesprek geweest met de gemeente Venlo, Veiligheidsregio Limburg-Noord en waterschap Limburg om te spreken over het hoogwater van juli 2021. Arcen werd vertegenwoordigd door Chris Reutelingsperger, Wil Joosten, Ton Drissen, Lex van Marcke en Cecile van den Kroonenberg.

Het was een constructief gesprek waar de ervaringen aan bod kwamen tijdens het hoogwater. Positief en negatief wel te verstaan. De knelpunten werden besproken maar ook de saamhorigheid die een hoogwater met zich meebrengt. Er lopen op dit moment evaluaties binnen gemeente, veiligheidsregio en waterschap die binnenkort worden afgesloten. De evaluatie die in Arcen is gemaakt wordt daarin meegenomen. Onze evaluatie kun je op deze website vinden onder het kopje “archief”

Er werd tijdens het gesprek ook vooruitgelopen op de uitkomsten van de evaluaties. Het hoogwaterplan uit 1994 is met de samenvoeging van Arcen bij de gemeente Venlo verloren gegaan. Er zal nu een nieuw hoogwaterplan moeten komen waarin Arcen specifiek wordt benoemd. De gemeente wil graag dat de bewoners van elke woning weten wat er moet gebeuren als er hoogwater dreigt. Ook zullen er wat betreft coördinatie en communicatie afspraken worden gemaakt met een groep uit Arcen zodat duidelijk is wie wat doet. Als deze afspraken duidelijk zijn kan er binnen Arcen een plan worden gemaakt om op dorpsniveau duidelijk te krijgen hoe we de zaken aanpakken.

Het klinkt allemaal nog erg theoretisch en erg ver weg maar de goede intenties zijn aanwezig. Het zal nog een flinke klus zijn om deze plannen gestalte te geven. Tot de dijkversterking in Arcen gereed is moeten we echter wel een plan hebben. We hopen dan ook dat de gemeente Venlo haar uiterste best zal doen om op korte termijn in overleg te gaan met ons om de eerste zaken op papier te krijgen: AKTIE!

Zoeken