Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Parkeeroverleg met wethouder Peeters

  • 19 september 2018

Vanochtend heeft een afvaardiging van de Dorpsraad overleg gevoerd over de parkeeroverlast in Arcen. Jasper van der Beek (Beleidsadviseur verkeer) wilde de plannen die er tot nu toe zijn gemaakt tegen wethouder Sjors Peeters (o.a. parkeren en leefbaarheid) aan houden om te kijken wat hij er van vond. Ook de Kasteeltuinen, Smaakvol Arcen, het Toeristisch Platform en Richard Bosman (Stadsdeelmanager) waren aanwezig. Het was een constructief overleg en de wethouder vond dat we op de goede weg zijn. Hij opperde zelfs om te kijken naar mogelijkheden om Arcen autoluw te maken. Voor de plannen zal in de begroting van 2019 waarschijnlijk geen financiële ruimte zijn, waarop de dorpsraad aangaf dat er in elk geval naar de “quick wins” gekeken moet worden.  Als deze toch in 2019 uit te voeren zijn, wordt er tenminste een begin gemaakt. Parkeren bij de kasteeltuinen, toelevering van Horeca, fietsparkeren, parkeren langs de schans en gebrek aan handhaving kwamen allemaal aan de orde. Positief was dat het college graag de handhaving op peil wil brengen. Dit betekent dat er in Arcen periodiek controles uitgevoerd gaan worden. De wethouder gaf aan samen met Jasper de uiteindelijke plannen te willen presenteren in een openbare dorpsraad. Wordt vervolgd….

Zoeken