Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Parkeeroverleg

  • 14 juni 2022

Onlangs vond er een gesprek plaats met de gemeente over het parkeren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Dorpsraad werd het overleg fysiek gevoerd. Uitgenodigd waren de werkgroep verkeer, het parkeerpanel en ondernemers. De gemeente was met maar liefst 9 personen vertegenwoordigd: diverse ambtenaren, twee personen van een adviesbureau en een externe gespreksleider. Bedoeling was om de meningen te peilen over maatregelen op korte en lange termijn.

Op korte termijn betrof het met name het tegengaan van parkeren op het fietspad langs de Schans. Het plaatsen van zogenaamde grote Maaskeien zou een oplossing kunnen betekenen. Verder zouden langs de Rijksweg de benodigde de nodige verwijsborden geplaatst moeten worden. Ook over de uitvoering daarvan werd van gedachten gewisseld.

De oplossing voor de langere termijn ligt voor de hand: het parkeerterrein van de Kasteeltuinen.
Uiteraard voorzien van een goede bebording en een tarief per minuut. Vanuit de Dorpsraad werd nog gevraagd hoe de gemeente denkt over eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Schans tussen de Kasteellaan en de eerste inrit van het parkeerterrein. Verkeer uit Venlo zou daar dan niet verder naar het centrum kunnen rijden. Inrijden zou dan moeten via de rotonde Kasteeltuinen of via de Kasteellaan. Ook werd nogmaals aandacht gevraagd voor het parkeren door toeristen op het Kerkplein.

Afgesproken is dat de oplossingsrichtingen van de gemeente vooraf nog besproken worden.

Zoeken