Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Presentatie gemeenteraad

  • 14 mei 2021

De Stichting bewoners aan de Maas en de Dorpsraad hebben afgelopen woensdag de raad bijgepraat over de dijkversterking in Arcen en gevraagd om vóór 1 juli 2021 een bedrag hiervoor te reserveren op de kadernota. Naar aanleiding van de presentatie verscheen er vandaag onderstaand artikel in “de Limburger”.

Het artikel in de Limburger is helaas niet helemaal correct. De krant benoemt dat er €2 miljoen nodig is voor een slimme dijk. Er staat weliswaar een bedrag open voor de meerkosten van een zelfsluitende kering maar de hoogte is niet openbaar vanwege de regels rond Europese aanbestedingen. De enige keer dat €2 miljoen werd genoemd tijdens de presentatie was om aan te geven wat de bewoners aan de Maas zelf bijdragen aan de zelfsluitende kering. Door af te zien van kosten voor de grond, procedures en tuinherstel wordt dit bedrag bespaard in het project.

Het was niet de bedoeling om met de crowdfundingactie de meerkosten voor de slimme dijk binnen te halen, maar om te laten zien wat het draagvlak onder de bevolking is. Dit is helemaal gelukt want er hebben maar liefst 200 gezinnen geld gestort voor de dijkversterking.

De link met de toeristenbelasting hebben we enkel gelegd om aan te geven dat het dorp Arcen alleen al aan toeristenbelasting jaarlijks meer dan €1 miljoen bijdraagt aan de gemeente Venlo. Als de gemeente op de kadernota een substantieel bedrag reserveert voor de zelfsluitende kering en de koppelkansen in Arcen, zoals de promenade verbetering en aankleding van het Schanstorenplein, dan zal de toeristenbelasting in de toekomst alleen maar toenemen. Daarnaast zal ook de provincie Limburg dan een flinke duit in het zakje doen.

Zoeken