Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Provincie doet niets aan rotonde

  • 6 februari 2020

Naar aanleiding van vragen van bewoners van de Lingsforterweg, en anderen, heeft de werkgroep verkeer diverse acties ondernomen om de oversteek van de fietsers op de rotonde Kasteeltuinen aan de N 271 te verbeteren. Men ziet daar immers dikwijls aarzelende (Duitse) automobilisten en hardrijdende Nederlanders, wat tot twijfel en gevaarlijke situaties leidt met name bij jeugdige fietsers. De werkgroep heeft bij de provincie diverse verbeteringen voorgesteld die niet altijd veel geld zouden kosten. Op verzoek is achtereenvolgens een verkeersveiligheidsdeskundige en GS-lid Brugman ter plaatse komen kijken: zonder resultaat. Vervolgens zijn, door de inzet van het plaatselijk Statenlid Thea Jetten, vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. Ook dat resultaat is bedroevend: men doet niets met de suggesties. Wel wil men kleine fysieke maatregelen treffen, welke dat ook mogen zijn. De dorpsraad is zeer teleurgesteld over de opstelling van de provincie. Citaat uit de beantwoording van de provincie:

Zoeken