Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Taalvrijwilliger worden?

  • 11 maart 2018

In Arcen wordt een cursus gegeven om taalvrijwilliger te worden. Een taalvrijwilliger is iemand die een persoon helpt bij het verbeteren van een van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren). Je leert degene bijvoorbeeld hoe je een email schrijft, een brief van de school of een bijsluiter leest. Allochtonen willen graag naast hun inburgeringscursus met een taalmaatje oefenen met het spreken. Autochtonen die problemen hebben met lezen en schrijven kunnen aan een vrijwilliger gekoppeld worden om met taal te oefenen. Om taalvrijwilliger te worden kun je een cursus volgen die wordt gegeven door het Taalhuis. Deze cursus bestaat uit 4 avonden en wordt gegeven in Arcen. Er zijn minimaal 8 deelnemers nodig om deze cursus mogelijk te maken. Met een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl kun je je aanmelden. Bij twijfel altijd doen!

Zoeken