Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Verkeer(d) in Arcen

  • 22 mei 2022

Op 19 mei jl. vond er een korte verkeersschouw plaats in het centrum van Arcen. Daarbij waren aanwezig de wijk-BOA, de stadsdeelmanager en leden van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Aandacht werd besteed aan:

1. De vraag of de bebording juist is bij de parkeerplaatsen nabij de MFA 

2. Het parkeerbord nabij de kruising Schans/Koestraat. Dit zal aangepast worden zodat het ook controleerbaar is.        

3. De bebording bij de laad- en loszone nabij voormalig gemeentehuis. Deze is inmiddels aangepast, zodat bij  overtreding verbaliseerd kan worden                                                                                

4. Als nagenoeg volledig geparkeerd wordt op het fietspad bij de Schans zal, in afwachting van structurele maatregelen en bij voldoende beschikbaarheid van personeel, verbaliseerd worden.

5. De gele strepen (parkeerverbod) op de Wal behoeven onderhoud.                 

6. De doorgang van de trottoirs in het centrum.

Het bord staat nu in het midden dan de laad en los zone.

Zoeken