Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Verkeersproef

  • 25 april 2021

De verkeersproef is achter de rug. Voor de proef was een zogenaamde 0-meting gehouden: de 1e enquête. Na de proef is er een weer een enquête gehouden. Hierdoor konden de verwachtingen en de ervaringen gemeten worden. Van het enquête middel is ruimschoots gebruik gemaakt, 358 deelnemers bij de eerste en 392 deelnemers bij de tweede enquête. Daaruit blijkt wel hoezeer de inwoners meeleven met wat hen aangaat. Wij zeggen dan ook hartelijk dank aan al degenen die er aan hebben deelgenomen. Ook hebben nagenoeg allen hun mening vergezeld doen gaan van een (uitgebreide) toelichting.

Deze gegevens worden thans verwerkt en geanalyseerd, wat een hele klus is gezien het grote aantal. Daarna worden ze besproken met de gemeente en Arriva. De vraag is of deze instanties akkoord gaan met bevindingen en voorstellen die daaruit eventueel voortvloeien. De uitslag van de enquête en de eventueel te nemen maatregelen zullen wij vervolgens zo spoedig mogelijk bekend maken.

Samen op weg naar een veilig en leefbaar Arcen
De werkgroep verkeer van de Dorpsraad

Zoeken