Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Visieoverleg Parkeren

  • 18 januari 2018

Foto Loek Backes

Arcenaren profiteren van het toerisme door het aantal voorzieningen dat hierdoor kan bestaan. Er is aan de andere kant echter ook overlast, met name van het parkeren van auto´s, motoren en fietsen in het centrum. De gemeente Venlo gaat een plan in elkaar zetten om de parkeeroverlast in Arcen te beperken. Dit plan zal uit verschillende fasen bestaan en zal worden aangeboden aan het college. De Dorpsraad is zeer verheugd dat er eindelijk constructief over de overlast gesproken gaat worden en deze hopelijk ook wordt aangepakt! Afgelopen maandag was een eerste overleg van de gemeente met een aantal belanghebbenden om een inventarisatie te doen.  De gemeente Venlo was aanwezig alsmede de Kasteeltuinen, Het Toeristisch Platform en de Dorpsraad. Wat er zoal ter tafel kwam:

Parkeren tijdens Sfeermarkten

Parkeren tijdens andere grote evenementen

Parkeren tijdens zonnige weekenden

Laden en lossen van vrachtauto’s in centrum Arcen

Parkeren bij de IJsvogel

Parkeren van fietsen

Op 5 maart volgt een nieuw overleg waar dan mogelijke oplossingen zullen worden besproken. Nader nieuws volgt.

 

Zoeken