Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Waterschap Limburg ontvangt gedeputeerde Geurts in Arcen

  • 4 oktober 2017

Vorige week donderdag heeft de Heer Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg (mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en toerisme), een werkbezoek gebracht aan Arcen. Het Waterschap Limburg had hem uitgenodigd om duidelijk te laten zien dat de opgave voor het Waterschap niet los kan worden gezien van het toerisme. Wil Joosten heeft namens de dorpsraad het idee om voort te borduren op een stadsmuur duidelijk gemaakt (zie foto). Bij de eventuele dijkverleggingen aan de zuid- en noordzijde van Arcen moet er rekening worden met het fietstoerisme. Potjes bij elkaar voegen om een zo goed mogelijke oplossing te realiseren voor Arcen is natuurlijk een goede zaak! Donderdag 23 november houdt het Waterschap de tweede infoavond voor alle Arcenaren.

Zoeken