Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep dijkversterking

  • 13 oktober 2017

Gisteravond is de werkgroep dijkversterking bij elkaar geweest. We hebben het ontwerpatelier en de omgevingswerkgroep van het Waterschap besproken en een pad uitgestippeld hoe we verder gaan. De belangrijkste punten:

Het waterschap meldde dat er consensus is in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei over het benodigde peil in Arcen van 18.60 meter NAP. Dit gaan we checken.

Het Waterschap liet een 3D tekening zien van een mogelijke oplossing, gemaakt in samenwerking met de gemeente Venlo. De dorpsraad was hier niet bij betrokken. Het was een tekening van een stadsmuur op 18.60 meter NAP die mogelijkheden biedt voor toerisme boven op de muur, aan de achterkant van de huizen aan de Schans/Raadhuisplein. Natuurlijk is een dergelijke tekening een beginnetje om over verder te praten maar dit is volkomen onacceptabel! Het toerisme moet NIET de ruimte krijgen op de door de tekening van het waterschap aangegeven plekken. De wandelpromenade en de plek zuid van de schanstoren  bieden mogelijkheden voor toerisme. Tevens zijn de zichtlijnen vanaf het dorp naar de Maas belangrijk om te behouden. Een voldoende brede wandelpromenade zou wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers maar ook mogelijkheden scheppen om de Sfeermarkten en Scrooge extra ruimte en cachet te geven. Tevens moet de promenade toegankelijk zijn voor nooddiensten. De brandweer kan dan aan de achterkant van de huizen aan de Maas komen en toegang voor Ambulance is ook geregeld. Hieronder een grove visualisatie van het idee van het Waterschap. De 3D tekeningen mochten we helaas niet hebben, vandaar dit knutselwerk. Vanuit de huizen is de Maas niet meer te zien en de onderste verdieping van La Tour Meuse zit in het donker. Dit kan echt niet!

De tekening van het Waterschap gaat het zeker NIET worden, maar hoe kan het dan wel worden? De werkgroep vindt dat er een gedragen voorstel vanuit het dorp moet komen hoe het wel kan. Hiertoe kan in samenwerking met de stichting belangengroep bewoners aan de Maas een bijeenkomst gehouden worden. Een muur op 18.60 meter wordt het niet maar een opdrijfbare kering van 10 meter hoog ook niet. Wat vinden de bewoners een acceptabele oplossing? Is een doorgetrokken muur vanaf La Tour Meuse tot en met Alt Arce een optie als deze 17 meter hoog wordt met een opdrijfbare kering van 1,6 meter? Hoe moet het gedeelte vanaf Alt Arce tot en met Vermunt er uit komen te zien? Hoe hoog mag de dijk worden en op welke plek kan deze komen? Het waterschap zegt bij een opdrijfbare kering aan de achterzijde 4 meter nodig te hebben om een nooddijk te kunnen bouwen indien de kering onverhoopt niet sluit. Wat is acceptabel voor het gedeelte van Vermunt tot aan de Kruisweg? Wat kan er nog aan peilhoogte gewonnen worden door veranderingen aan de Noordzijde van Arcen? Als we deze zaken helder kunnen krijgen hebben we iets tastbaars in de hand om richting Waterschap te gaan. De dorpsraad gaat in gesprek met de belangengroep bewoners aan de Maas om te kijken of we samen een voorstel kunnen doen. Natuurlijk doen we hier tijdens de openbare dorpsraad van woensdag 15 november uitgebreid verslag van.

 

 

Zoeken