Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep verkeer

  • 5 mei 2019

24 april j.l. is er een  bijeenkomst geweest van de werkgroep verkeer samen met de ondernemers uit het centrum van Arcen. De vergadering is gehouden bij Hotel Arcen en de opkomst was erg groot. De problemen die zich voordoen op drukke dagen, zoals het parkeren van auto’s her en der en het stallen van fietsen en motoren overal in het centrum, leeft dus zeker ook bij de ondernemers. Ook wordt er veel te hard gereden, met name op de Schans en de Maasstraat.

Will legt uit wat de bedoeling is: praten met elkaar over een aantal onderwerpen met betrekking tot het verkeer en het parkeren in Arcen. Duidelijk is geworden, dat ook de ondernemers problemen ervaren en graag mee willen denken over oplossingen. Mogelijke oplossingen worden dan ook door de ondernemers aangereikt, zoals parkeren bij de Kasteeltuinen (hierover lopen al gesprekken tussen Dorpsraad, gemeente en de Kasteeltuinen), blauwe zone in het centrum van Arcen, bewaakte fietsenstalling, eenrichtingsverkeer, busverkeer buiten centrum houden, het permanent plaatsen van smileys. Het zijn maar een aantal mogelijkheden die genoemd worden. Maar iedereen is het er over eens, dat er gehandhaafd moet worden. Zo lang dat niet gebeurd, zal er niet veel veranderen. Er zal bekeken worden, of er mogelijkheden zijn, om dit zelf in de hand te nemen omdat het handhaven geen prioriteit heeft bij de politie en er te weinig boa’s in Venlo zijn.

Dit overleg is door de ondernemers als zeer prettig ervaren en afgesproken is om dit zeker vaker te doen. Ook zal er een bijeenkomst gepland worden voor de aanwonenden van het centrum, zodat ook zij aan kunnen geven welke problemen er zijn.

Op 1 mei heeft de werkgroep vergaderd en zijn  bovengenoemde voorstellen  besproken. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om te kijken wat haalbaar is. Nieuwe ontwikkelingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd middels onze openbare Dorpsraadvergadering. Deze is gepland op 5 juni a.s. om 20.00 in het MFA. We hopen weer op een grote opkomst.

 

 

Zoeken