Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep Verkeer weer actief

  • 20 september 2020

Na een pauze vanwege corona is de werkgroep verkeer weer gestart. Er is een vergadering geweest met de stadsdeelmanager en een verkeersdeskundige van de gemeente. De wensen m.b.t. eenrichtingsverkeer en wijziging route buslijn 83 zijn besproken. Gemeente gaat een enquête houden, een proef van bijna een maand doen en daarna weer een enquête. Dit alles staat nog voor dit jaar gepland. Tevens werd door de gemeente medegedeeld, dat er strenge parkeercontroles zullen worden gehouden.

Aan de orde kwam vervolgens nog het volgende:

P-terrein Schans I en II geschikt maken voor rollators

P-terrein tegenover Klosterhoaf verharden

Bord verboden voor fietsers voor horecaplein aan andere zijde van de weg zetten

Aanbrengen onderscheid (witte streep) op fiets-voetpad Lingsforterweg (nabij Kasteeltuinen)

Reparatie oplaadpunt voor elektrische auto’s p-terrein Schans I

Verlichting vrij liggend fietspad Lingsforterweg

Ontbreken verlichting fietspaden langs N271

Verlichting p-terrein Klosterhoaf

We houden jullie van alles op de hoogte.

Zoeken