Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep Verkeer

  • 26 januari 2019

Foto Loek Backes

Dinsdag 22 januari is de nieuwe werkgroep verkeer voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Will Scheepens, Rob van Well, Nel van der Beele, Marcel Pauptit, Jos Peeters, Carina van ’t Hof, Leonne Beckers en  vanuit het bestuur Sophie Stiel. Zij hebben allen op de laatste openbare dorpsraadvergadering aangegeven mee te willen denken over de verkeersproblematiek in Arcen . De eerste avond is er vooral gebrainstormd. Duidelijk is dat er een aantal zaken zijn, waar de werkgroep zich mee bezig wil houden: het parkeerprobleem (auto’s die op plekken staan waar het niet mag), het stallen van fietsen (de fietsenstalling bij de bushalte gaat verdwijnen) en motoren in het centrum, het laden en lossen van vrachtauto’s (Hanos, Sligro enz.)   en de route van de bussen door het centrum.

Er is een voorlopige taakverdeling gemaakt. Will Scheepens wordt ad interim voorzitter en Jos Peeters zal hem hierin steunen. Een kort verslag van de vergaderingen wordt gemaakt door Marcel Pauptit. Hoe we de dingen gaan oppakken en welke zaken voorrang krijgen zullen we op de volgende vergadering bekijken. Deze staat gepland voor 20 maart.

Suggesties en voorstellen zijn natuurlijk altijd van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar ons emailadres: info@dedorpsraadarcen.nl .

Zoeken