Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Werkgroep Wonen

  • 10 juli 2021

De eerste stappen zijn gezet! We hebben oriënterende gesprekken gehad met de Gemeente Venlo en Woonwenz om kennis te maken en de huidige stand van zaken te bepalen. Tijdens de volgende vergaderingen zullen we de vervolg acties gaan bepalen. In onderstaand overzicht van “Plancapaciteitsmonitor Limburg” is zichtbaar op welke locaties reeds projecten zijn uitgevoerd (rood gearceerd) en welke nog open staan (groen gearceerd).

Bron: https://www.pcmlimburg.nl/

Zoeken