Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Zienswijze NRD door Dorpsraad en Stichting

  • 8 april 2018

De afgelopen weken hebben de dorpsraad en de stichting samen gewerkt aan een zienswijze op de NRD van het dijktraject Arcen. Er zijn echt ontzettend veel uren werk in gestoken, maar het resultaat mag er zijn! Het is een gedragen en gefundeerde zienswijze geworden, die vooral duidelijk laat zien dat een eiland om de brouwerij geen verstandige optie is. Op initiatief van de dorpsraad hebben de brouwerij en de eigenaren van de omliggende bebouwing ook elk een eigen zienswijze ingediend. Binnenkort volgt meer nieuws.

De zienswijze is vooral gericht op het corrigeren van fouten en het aanvullen van onvolledigheden in de NRD. We zoeken binnenkort de publiciteit op met de juiste aanpak van de dijkversterking. De ingediende zienswijze kunt u hier  vinden. Het lijkt een groot document maar zonder de bijlagen zijn het slechts 7 pagina’s. Erg interessant!

Zoeken