Dorpsraad ArcenDorpsraad Arcen

Zienswijze op dijkverzwaring Venlo

  • 2 juni 2018

De werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op de dijkverzwaringsplannen van de gemeente Venlo. Deze zienswijze is  HIER te downloaden. De strekking is dat er verder moet worden gekeken dan de grens van het project. De plannen Lottum-Boerkhuizerweerd en Hertogbroek zorgen voor peilverlaging tijdens hoogwater in Arcen, maar ook in Venlo! Binnenkort zal de nieuwe wethouder die belast is met de dijkversterking, Marij Pollux, kennismaken met de werkgroep van de dorpsraad en zich laten bijpraten over de plannen in Arcen

Zoeken